Znajdziesz nas tutaj

Siedziba Towarzystwa

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół
Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

62-300 Września, ul. Witkowska 1

Osoba do kontaktu: Ewa Sławska

Telefon komórkowy: 500 093 942

Telefon stacjonarny: 61 436 02 30

Fax: 61 640 12 45

NIP: 7891695070

KRS: 0000296695

REGON: 300759543

Numer rachunku bankowego:
65 9681 0002 0022 1463 0195 1803

Email: info@taplo.pl

Patrz: Facebook